Πολιτική Επιστροφών

  1. Αρχική
  2. Πολιτική Επιστροφών

Όλα τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν εφ’ όσον είναι αχρησιμοποίητα και εφ’ όσον βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία, εντός 15 ημερών. Η διαδικασία έχει ως εξής, επιστρέφεται το είδος με ευθύνη και έξοδα του πελάτη και με την παραλαβή από το τμήμα επιστροφών, γίνεται έλεγχος και τέλος πιστώνεται ο λογαριασμός του πελάτη με το ποσόν του προιόντος.