Πολιτική Επιστροφών

  1. Αρχική
  2. Πολιτική Επιστροφών

Όλα τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν εφ’ όσον είναι αχρησιμοποίητα και εφ’ όσον βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία, εντός 15 ημερών. Η διαδικασία έχει ως εξής, επιστρέφεται το είδος με ευθύνη και έξοδα του πελάτη και με την παραλαβή από το τμήμα επιστροφών, γίνεται έλεγχος και τέλος πιστώνεται ο λογαριασμός του πελάτη με το ποσόν του προιόντος.

Οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται δεκτές, με αποστολή τους στην εταιρία και με πληρωμένο το κόμιστρο μέχρι τις αποθήκες μας από τον πελάτη.
Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί. Με τη παραλαβή τους, γίνεται τυπικός έλεγχος και πιστώνεται το ποσόν του προϊόντος στον πελάτη