Όροι Εγγύησης Μπαταριών & Συσκευών

 1. Αρχική
 2. Όροι Εγγύησης Μπαταριών & Συσκευών

Η Εταιρεία μας εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργία του προϊόντος και την μη ελαττωματικότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

 1. Η εγγύηση παρέχεται για 12-μήνες προς τον αρχικό αγοραστή.
  Εξαιρούνται οι Μπαταρίες Μοτοσυκλέτας οπου ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ από κανένα κατασκευαστή. 

 2. Η μεταφορά των συσσωρευτών / συσκευών προς επισκευή επιβαρύνει τον πελάτη.
   

 3. Η εγγύηση ισχύει από την ημέρα αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς ( δελτίο λιανικής πώλησης, τιμολόγιο). Στην απόδειξη αυτή αναφέρεται εκτός από την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του αγοραστή, η μάρκα και το μοντέλο της μπαταρίας / συσκευής.
   

 4. Η εταιρεία μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της μπαταρίας / συσκευής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξετάσει το προϊόν και να αποκαταστήσει κάθε τυχόν ελαττωματικό μέρος της εφ’ όσων η ανωμαλία προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την και χρήση ή κακή μεταχείριση μετά την παράδοση της στον αγοραστή.
   

 5. Η κανονική λειτουργεία της μπαταρίας / συσκευής κατά τους έξι (6) πρώτους μήνες της χρήσης της, επιβεβαιώνει την αρχική μη ελαττωματικότητα της. Το αντίθετο πρέπει να αποδειχθεί από τον πελάτη.
   

 6. Η αποκατάσταση δεν επιφέρει παράταση του χρόνου εγγύησης του προϊόντος.
   

 7. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση παρέμβασης, ή επεμβάσεων από τα πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία μας.
   

 8. Σε περίπτωση αποστολής της μπαταρίας / συσκευής στο Συνεργείο για εξέταση ή επισκευή, μέσα στο χρόνο εγγύησης, πρέπει αυτή να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς.
   

 9. Η Εταιρεία εγκρίνει την αντικατάσταση της μπαταρίας / συσκευής, μόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σωστή αποκατάσταση της βλάβης
  .

 10. Συγκεκριμένα για τις μπαταρίες BOSCH θα πρέπει η μπαταρία να έχει επάνω το γκρι αυτοκόλλητο με τη σήμανση “WARRANTY VOID IF REMOVED” όπως φαίνεται και στη φωτογραφία παρακάτω.
  Σε περίπτωση που αφαιρεθεί δεν καλύπτεται από εγγυήση και δεν επιστρέφεται.


   

 11. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει μπαταρία που:
  - θα μετρηθεί με 11V και κάτω καθώς θεωρείται κακοποίηση στη χρήση της, λάθος εφαρμογή, ακινησία κλπ
  - έχει χτυπημένους πόλους
  - έχει χυμένα υγρά ​το κουτί ή οι πόλοι του θα έρθουν χτυπημένα, ραγισμένα, πειραγμένα
  Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει συσκευές καμένες, χτυπημένες, ή ανοιγμένες και τα αισθητικά μέρη των συσκευών.

   

 12. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Η άσκοπη κλήση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού επιβαρύνει τον καταναλωτή.
   

 13. Για να ισχύσει η εγγύησή σας διατηρείτε πάντα σε καλή κατάσταση την απόδειξη αγοράς.
   

   Για την CARLAMCO.gr
Τμήμα Επισκευής & Service