Όροι Εγγύησης Μπαταριών & Συσκευών

 1. Αρχική
 2. Όροι Εγγύησης Μπαταριών & Συσκευών

Η Εταιρεία μας εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργία του προϊόντος και την μη ελαττωματικότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

 1. Η εγγύηση παρέχεται για 12-μήνες προς τον αρχικό αγοραστή.
  Εξαιρούνται οι μπαταρίες μοτό όπου συνοδεύονται με τρεις (3) μήνες εγγύηση.

   

 2. Η μεταφορά των συσσωρευτών / συσκευών προς επισκευή επιβαρύνει τον πελάτη.
   

 3. Η εγγύηση ισχύει από την ημέρα αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς ( δελτίο λιανικής πώλησης, τιμολόγιο). Στην απόδειξη αυτή αναφέρεται εκτός από την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του αγοραστή, η μάρκα και το μοντέλο της μπαταρίας / συσκευής.
   

 4. Η εταιρεία μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της μπαταρίας / συσκευής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξετάσει το προϊόν και να αποκαταστήσει κάθε τυχόν ελαττωματικό μέρος της εφ’ όσων η ανωμαλία προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την και χρήση ή κακή μεταχείρισ μετά την παράδοση της στον αγοραστή.
   

 5. Η κανονική λειτουργεία της μπαταρίας / συσκευής κατά τους έξι (6) πρώτους μήνες της χρήσης της, επιβεβαιώνει την αρχική μη ελαττωματικότητα της. Το αντίθετο πρέπει να αποδειχθεί από τον πελάτη.
   

 6. Η αποκατάσταση δεν επιφέρει παράταση του χρόνου εγγύησης του προϊόντος.
   

 7. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση παρέμβασης, ή επεμβάσεων από τα πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία μας.
   

 8. Σε περίπτωση αποστολής της μπαταρίας / συσκευής στο Συνεργείο για εξέταση ή επισκευή, μέσα στο χρόνο εγγύησης, πρέπει αυτή να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς.
   

 9. Η Εταιρεία εγκρίνει την αντικατάσταση της μπαταρίας / συσκευής, μόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σωστή αποκατάσταση της βλάβης.
   

 10. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει μπαταρία που:
  - θα μετρηθεί με 11V και κάτω καθώς θεωρείται κακοποίηση στη χρήση της, λάθος εφαρμογή, ακινησία κλπ
  - έχει χτυπημένους πόλους
  - έχει χυμένα υγρά ​το κουτί ή οι πόλοι του θα έρθουν χτυπημένα, ραγισμένα, πειραγμένα
  Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει συσκευές καμένες, χτυπημένες, ή ανοιγμένες και τα αισθητικά μέρη των συσκευών.

   

 11. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Η άσκοπη κλήση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού επιβαρύνει τον καταναλωτή.
   

 12. Για να ισχύσει η εγγύησή σας διατηρείτε πάντα σε καλή κατάσταση την απόδειξη αγοράς.
   

       Για CARLAMCO.gr
Τμήμα Επισκευής & Service